Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Selv om oppfinnsomhet, unike produkter og et ukuelig fokus på kvalitet har sikret vår suksess over så mange år, vet vi selvsagt at de virkelige heltene i vår historie er de ansatte. De som har stått både 40, 50 og 60 år i fabrikken, noen uten å være borte en eneste dag. Hos oss jobber flere generasjoner side ved side, og noen av våre kollegaer er imponerende femte generasjon Dale-ansatte.

Slik lojalitet kommer ikke av seg selv. Siden starten har fabrikken og Dale-folket vært nært knyttet sammen. Uten lojale arbeidsfolk, ingen fabrikk. Og uten fabrikk, ingen jobb. Folk og fabrikk ble således vevd sammen i ubrytelige bånd. 

Sagnet sier at det for lenge siden var en eldre fabrikkansatt det var umulig å pensjonere. Til tross for at han tok sine to runder i fabrikken hver dag, var han umulig å finne når oppsigelsesbrevet skulle overleveres. Det sies at han fremdeles går her iblant oss. Noen sier det spøker, men rent teknisk er han fremdeles en ansatt. Vi kjenner ham bare som ånden på Dale.